Logo
Aplikace loga
Logo na autě
Webdesign
Webdesign
Webdesign mobil

Popis projektu

Pan Zdeněk Slavíček je jeden z nejlepších řemeslníků v Česku. Už jeho dědeček se věnoval interiérovým řemeslům a jeho tatínek v tom pokračoval. Je tedy 3. generace, která se věnuje tomuto řemeslu. Pan Slavíček mě oslovil kvůli vytvoření vizuální identity pro jeho firmu Slavíčkovci. Chtěl aby logo lehce na jejich dlouholetou tradici upozorňovalo. Toho jsem dosáhl přetransformováním písma Futura, které má kořeny zhruba v době, kdy dědeček pana Slavíčka začal dělat interiérové řemesla. Logo také odkazuje na vzácný nález pana Slavíčka a tím jsou válečky s jedinečnými vzory, které našel po dědečkovi na půdě.

Matěj Pergl

Multimedální grafický designer